Affiniteit met kinderen, het gezin en ouderen. CMS CMS CMS CMS CMS
Affiniteit met kinderen, het gezin en ouderen.
Wij nemen nog nieuwe patienten aan.
Affiniteit met kinderen, het gezin en ouderen.
Wij nemen nog nieuwe patienten aan.
Affiniteit met kinderen, het gezin en ouderen.
Wij nemen nog nieuwe patienten aan.
Adres Op ma t/m vrij kunt u
tussen 08.00 en 12.00 uur
een afspraak maken050-577 06 85

Nieuw! Preventie protocol

Het doel van ons preventie protocol is om in de toekomst problemen, zoals
gaatjes en ontstekingen in de mond, te voorkomen. Voor kinderen speelt u, als ouder, hierbij een belangrijke rol.
 
preventie protocolHoe werken wij?
Voor ieder kind maken wij een gestructureerd behandelplan zodat de
behandeling duidelijk voorspelbaar is.
 
Hierin wordt gekeken naar:
- De mondhygiëne (plaquescore)
- Gaatjes (cariësactiviteit)
- Orthodontische behandeling
- Wisselfase van het melkgebit
 
Tijdens het eerste bezoek ligt de nadruk op de mondhygiëne. Er zal een
plaquekleuring worden uitgevoerd om te kijken of er goed gepoetst wordt.
Samen met de ouders wordt er geoefend met het poetsen.
Bij een tweede bezoek zal er opnieuw gekeken worden naar de mondhygiëne.
Afhankelijk van de situatie kan de mondhygiëne verder verbeterd worden met
aanvullende hulpmiddelen of zal er samen met de ouders naar
voedingsgewoontes gekeken worden.
 
Wat zijn de kosten?
De volgende codes zullen worden gebruikt voor de behandelingen:
M01 preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten
M03 gebitsreiniging per 5 minuten
M05 fluorideren van kiezen
Deze kosten vallen onder vergoeding voor tandheelkunde tot 18 jaar.
Voor tandheelkunde tot 18 jaar hoeft u geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Ook betaalt u geen eigen risico.