Affiniteit met kinderen, het gezin en ouderen. CMS CMS CMS CMS CMS
Affiniteit met kinderen, het gezin en ouderen.
Wij nemen nog nieuwe patienten aan.
Affiniteit met kinderen, het gezin en ouderen.
Wij nemen nog nieuwe patienten aan.
Affiniteit met kinderen, het gezin en ouderen.
Wij nemen nog nieuwe patienten aan.
Adres Op ma t/m vrij kunt u ons van
08.00 - 11.00 en 11.20 - 12.00 uur bereiken op dit telefoonnummer: 050-577 06 85

Disclaimer

In geen geval is Mondzorgpraktijk Heijs & Huizinga aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke het directe of indirecte gevolg is van
handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de door deze website verstuurde informatie. Mondzorgpraktijk Heijs & Huizinga gebruikt de website
niet voor het aangaan van verplichtingen.
***************************************************************
Vragen over mondgezondheid, tandheelkundige vergoedingen en verzekeringen of de tandartspraktijk?
Kijk op www.allesoverhetgebit.nl voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over mondgezondheid.